Наші вітання, Гість
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Уроки Бази даних/СКБД

Проектування бази даних СКБД MS Access 2010

Створення БД (створення таблиць, встановлення зв'язків та введення даних)

Для прикладу, розглянемо предметну область "Бібліотека"

Проектування БД складається з декількох етапів:

  • аналіз предметної області,
  • концептуальне проектування,
  • логічне проектування,
  • фізичне проектування.

Аналіз предметної області потрібно здійснювати в залежності від технічних умов завдання або від наданих множин даних.

Для спрощення завдання, розглянемо перехід від паперового обліку бібліотечної літератури та читання її читачами до електронної форми. Тобто, переведемо бібліотеку на електронний варіант ведення документації.

Проаналізуємо ті дані, які зберігаються у бібліотеці в паперовому вигляді. Інформація про книжки, журнали, газети і т.п.. Таким чином ми виділяємо множину "Література". Кожна бібліотека створена для того, щоб надати можливість відвідувачам (читачам) отримати доступ до літератури. Отже, виділяємо ще одну множину – "Читачі". Зрозуміло, що читачі читають літературу і цей процес повинен бути зафіксований в обліку, тому утворюємо нову множину даних "Облік читання". Дана структура БД є дуже грубою, тому що потрібно враховувати типи, жанри, видання, авторів та інші підмножини даних.

На основі цього поверхневого аналізу даних отримуємо наступну структуру БД:

Визначені множини даних пов’язані між собою, їх відношення в реляційній моделі даних можуть бути:

  • один до одного,
  • один до багатьох,
  • багато до багатьох.

Якщо проаналізувати зв’язок множин "Література" та "Облік читання" очевидним є відношення один до багатьох, що можна розуміти так: одну книгу можуть читати багато разів, або багато читачів. Аналогічний зв’язок і між множинами "Читачі" та "Облік читання", один читач може багато разів відвідувати бібліотеку, або читати багато книжок. Виникає питання, яке відношення між множинами "Література" та "Читачі"? В даному випадку відношення між цими множинами, розглядається з обох боків: одну книгу може брати багато читачів та один читач може читати багато книжок. Таким чином відношення: багато до багатьох.

Насправді система керування базами даних (СКБД) не може аналізувати назви наших множин та з цих назв самостійно складати відношення. Відношення автоматично визначаються при встановленні зв’язків між множинами (таблицями). Напрклад, в СКБД Microsoft Access при встановлені зв’язків у схемі даних ми перетягуємо маніпулятором поля з одної таблицю в іншу. Для створення зв’язку СКБД аналізує такі факти:

  • однотипність полів (інакше встановити зв’язок неможливо);
  • ключове поле (дані у полі не повторюються).

Якщо зв’язок допустимий, тобто поля однотипні, СКБД визначає тип відношення. Ключове поле з не ключовим – відношення один до багатьох, ключове з ключовим – один до одного, не ключове з не ключовим – невизначене відношення. Але іноді в таблиці ключових полів може бути декілька, тоді це означає що дані в одному з ключових полів можуть повторюватися, а ось одночасно у всіх ключових полях повтори не допускаються. В такому випадку зв’язок з одним з таких ключових полів розглядається як з не ключовим полем і відповідно тип відношення визначається або один до багатьох або невизначений.

Повернемося до нашої предметної області та визначимо структуру таблиць:

Таблиця "Література" Таблиця "Облік читання" Таблиця "Читачі"
Ключ Поле Тип
* Код літератури числовий
  Назва текстовий
  Автор текстовий
  Кількість сторінок числовий
  Видавництво текстовий
  Рік видання числовий
  Обкладинка OLE
  Опис MEMO
Ключ Поле Тип
  Номер читацького квитка Числовий
  Код літератури Числовий
  Дата видачі Дата/Час
  Дата повернення Дата/Час
  Строк (днів) Числовий
  Примітка Текстовий
Ключ Поле Тип
* Номер читацького квитка Числовий
  Дата запису до бібліотеки Дата/Час
  Прізвище Ім`я По батькові Текстовий
  Стать Текстовий
  Дата народження Дата/Час
  Адреса проживання Текстовий
  Телефон Текстовий
  Місце роботи/навчання Текстовий
  Посада Текстовий

Наведемо приклад загальної облікової таблиці з даними. З цієї таблиці дані потрібно буде розподілити по трьом таблицям. Здебільшого з таких таблиць і починають розподіл структур даних.

Дата видачі Дата повернення ПІБ Автор, назва Строк Примітка
10.01.2014 18.01.2014 Андрушко І.К. Білінський В., Країна Моксель або Московія 10 днів  
12.01.2014 15.01.2014 Багрі́й С.О. Орвел Дж., Колгосп тварин тиждень  
13.01.2014 15.01.2014 Білик В.А. Гакслі О., Прекрасний новий світ 2 дні  
22.02.2014 05.03.2014 Шпичко В.В. Дяченко М., Дяченко С., Мідний король 10 днів  
27.02.2014 10.03.2014 Кордиш О.М. Кідрук М., Бот 12 днів  
03.03.2014 12.03.2014 Багрі́й С.О. Білінський В., Країна Моксель або Московія 5 днів пеня
08.03.2014 15.03.2014 Білик В.А. Кідрук М., Бот 10 днів  
11.03.2014 12.03.2014 Шпичко В.В. Сіменон Дж., Справа Сен-Ф'якрів 1 день  
11.03.2014 17.03.2014 Андрушко І.К. Браун Д., Точка обману 5 днів пеня
11.03.2014 13.03.2014 Кордиш О.М. Білінський В., Країна Моксель або Московія 3 дні  
15.03.2014 24.03.2014 Багрі́й С.О. Кідрук М. Бот тиждень пеня

З загальної таблиці обліку видно, що деякі читачі відвідували бібліотеку декілька разів та деякі книги читалися кількома читачами. Але це не означає, що читачів потрібно заповнювати стільки разів, скільки книг вони читали, а достатньо внести їх в БД один раз, а запис із вказівкою на читача про читання кожної книги повинен весь час додаватися. Із загальної таблиці обліку читання видно, що читачів в БД 5 чоловік, а найменувань книжок 7. Таким чином при заповненні БД у таблиці "Література" утворюємо 6 записів, у таблиці "Читачі" 5 записів, а у таблиці "Облік читання" 11 записів.

Заповнена таблиця "Література"

код назва автор сторінок видавництво рік обкладинка опис
1 Країна Моксель або Московія Білінський В. 374 ім О. Теліги 2008 «Країна Моксель, або Московія» — історично-документальне публіцистичне дослідження Володимира Білінського у трьох томах, де на основі російських та закордонних історичних джерел автор викладає історію Росії. В. Білінський заперечує тезу деяких російських і радянських істориків, нібито Київська Русь — це колиска трьох слов'янських народів, і доводить, що походження російської нації не пов'язане зі слов'янською, що це насамперед — угро-фінські та тюркські народи.
2 Колгосп тварин Орвел Дж. 321 Прометей 1947 Сатирична антиутопія є критичним підходом до подій в Росії 1917 року та їх наслідків. У книзі показано життя тварин, та еволюцію їх відносин після того як їх вигнали із ферми, де власником був жорстокий містер Джонс. Суть твору можна досить точно передати цитатою з роману «Всі тварини рівні, але є такі, які «рівніші» за інших»
3 Прекрасний новий світ Гакслі О. 134 Всесвіт 1994 Олдос Хакслі - відомий письменник, класик англійської літератури XX століття, один з творців так званого «інтелектуального роману». У цьому виданні увазі читачів пропонується блискучий роман-антиутопія «Прекрасний новий світ», створений Хакслі в 1932 році і який по праву займає почесне місце в одному ряду з такими літературними шедеврами минулого століття, як романи «Ми» Є. Замятіна і «1984» Дж. Орвелла
4 Мідний король Дяченко М., Дяченко С. 480 Фоліо 2008 Як буде діяти людина якою знехтували? Буде боротись і намагатиметься відновити статус кво чи змириться і залишить усе так як є? Ця книга це суцільний пошук відповідей на питання які цікавлять кожну, без винятку, людину.
5 Бот Кідрук М. 408 Клуб Сімейного Дозвілля 2012 Захоплюючий технотриллер, переповнений новими технологіями та різноманітними неординарними психологічними персонажами.
6 Справа Сен-Ф'якрів Сіменон Дж. 360 Рад.письменник 1969 «Справа Сен-Ф'якрів» — розповідь про підступні й злочинні дії цілої зграї аристократичних авантюристів, які намагаються загарбати чуже добро.
7 Точка обману Браун Д. 528 Клуб Сімейного Дозвілля 2010 Вірогідна історія з блискавичним сюжетом, переконливим описом місця дії та необхідною пропорцією позитивних і негативних персонажів. Приголомшлива суміш дії та інтриги. Браун провів власне дослідження, вдаючись до наукових і військових подробиць, що піднесло сюжет вище від будь-яких стандартів. Історія розслідування дивного явища, на місці падіння метеорита знаходять сліди живих організмів, що може слугувати доказом позаземного життя. Що це правда чи фальсифікація, це має вияснити Рейчел Секстон.

Заповнена таблиця "Читачі"

№ чит квитка дата запису ПІБ стать дата нар адреса телефон місце роботинавчання посада
1 10.01.2014 Андрушко І.К. ж 11.04.1989 Озерна 0972084538 ТОВ "Крок" інженер
2 12.01.2014 Багрі́й С.О. ж 04.05.2000 Ракове 0673671827 НВК10  
3 13.01.2014 Білик В.А. ж 21.07.1999 Дубове 0689297756 СЗОШ21  
4 22.02.2014 Шпичко В.В. ч 27.11.1996 Лезніво 0972959482 гімназія №2  
5 27.02.2014 Кордиш О.М. ч 30.03.1996 Виставка 0675482267 гімназія №2  

Заповнена таблиця "Облік читання"

№ чит квитка код літератури дата видачі дата повернення строк примітка
1 1 10.01.2014 18.01.2014 10  
2 2 12.01.2014 15.01.2014 7  
3 3 13.01.2014 15.01.2014 2  
4 4 22.02.2014 05.03.2014 10  
5 5 27.02.2014 10.03.2014 12  
2 1 03.03.2014 12.03.2014 5 пеня
3 5 08.03.2014 15.03.2014 10  
4 6 11.03.2014 12.03.2014 1  
1 7 11.03.2014 17.03.2014  5 пеня
5 1 11.03.2014  13.03.2014 3  
2 5 15.03.2014 24.03.2014 7 пеня

 

Складність: 30
Переглядів: 3217
Створено: 2014-05-14 15:24:00
Автор: Admin
Проектування, перрвинна та вторинна обробки даних, форми, звіти
11
+
Відео та матеріали
Вторинна обробка даних, запити на вибірку, БД Фірма, Access 2010
Автор: Admin
Переглядів: 10688
Створено: 2015-03-05 19:00:00
Авторизація користувачів, форми, макроси, MS Access 2010
Автор: Admin
Переглядів: 3658
Створено: 2015-03-14 14:43:00
Проектування бази даних СКБД MS Access 2010
Автор: Admin
Переглядів: 3216
Створено: 2014-05-14 15:24:00
БД "Музична школа", створення БД, встановлення зв`язків, введення даних, Access 2010
Автор: Admin
Переглядів: 2668
Створено: 2015-01-07 10:19:00
Первинна обробка даних, впорядкування та фільтрація в межах однієї таблиці, розширений фільтр, БД Фірма, Access 2010
Автор: Admin
Переглядів: 1376
Створено: 2015-03-07 17:30:00
Форми, макроси, БД реєстрація та авторизація, MS Access 2010
Автор: Admin
Переглядів: 1323
Створено: 2015-03-23 16:35:00
Форми, фільтрація, пошук, макроси, MS Access 2010
Автор: Admin
Переглядів: 1280
Створено: 2015-03-15 10:03:00
Побудова графіка функції за заданими параметрами, MS Access 2010
Автор: Admin
Переглядів: 1127
Створено: 2015-04-01 13:26:00